نه واقعا چرا؟؟:-؟

چرا می گویند ” فیلسوف ” و نمی گویند ” گاوسوف ” ؟!
چرا می گویند ” پیراهن ” و نمی گویند ” جوان اهن ” ؟!
چرا می گویند ” اتوبوس ” و نمی گویند ” اتوماچ ” یا ” جاروبوس ” ؟!
چرا می گویند ” خداحافظ ” و نمی گویند ” خداسعدی ” ؟!
چرا می گویند ” اتومبیل ” و نمی گویند ” اتومکُلنگ ” ؟!
چرا می گویند ” ماشین ” و نمی گویند “شماشین ” ؟!
چرا به طراح چنین سوالاتی می گویند ” دیوانه ” و نمی گویند ” غول آنه؟ ”

درگیری فکریه:دی..فحش دادن ممنوع:)))..

/ 7 نظر / 10 بازدید
سامیار

طراح این سوالات کاملا از لحاظ عقلی سالم است فقط به چیزایی فکر می کنه که برای دیگران اهمیت نداره[نیشخند]

میجیک

آخه فیل مجلسی تره[نیشخند] احترامشون واجبه[گاوچران] این 2مجهولیه من بلد نیستم حل کنم[نگران] حافظ قرن 8 سعدی 7 [ابله] [خنثی] من+تو=ما[پلک] من نمی گم دیوانه میگم سادیسمی[نیشخند] عاشقتم:*

دخی خرداد

:)))))))))

خــاله نـفـیـ3

((((: واقعناااا