حرف ــحرف ـحرف

من کم حرف نیستم..

فقط حرفام،حرفِ دله..

حرفِ دل هم که اگه شنیدنی بود،دردِ دل نمیشد..

/ 5 نظر / 8 بازدید
دختـــــــر خُـــــرداد

نچ از منم توقع ندارن:)) این روزا خعیلی چیزا باید بشه که نمیشه:) ما پشه پررو نداریم به جاش مورچه پررو داریم تا حمومم اتوبان زدن :)

خــاله نـفـیـ3

فقط برای کسی درد و دل کن که هم درد داشته باشه هم دل ! (: