وااااااااای..

من اصلن حوصله ندارم..اصلن آمادگیِ ماه امتحان رو ندارم..هیچ لذتی از خوندن برخی درسها نمیبرم مخصوصا درسهای معارفی..اصلن آدم خسته میشه..همه عین هم..همه باید حفظ بشه..

خواستم از الان برنامه ریزی کنم واسه امتحان ولی خیلی خسته کننده استـــ..

شما چطوری واسه درسهای معارفی آماده میشید؟؟

سارا هر پستـــــ ازت پرسیدم کجایی..ولی جوابی نشنیدم..اگر به آینه میگفتم حداقل تا الان میشکستـــ..بااشه..بازم میگم موفق بااشی دوســتــ و فقط دوستـــ عزیز