اهومـ..اهومـ..سیلوووم به همِگــانحالتوون چمتوره؟؟این اولین آخر هفته ی آروم خودمه..یه آخر هفته ی بدون درس خوندنولی با این وجود با اینکه هیچ درسی ندارم میدونم که این هفته هیچ جا دعوتــ نمیشم تا حال کنم..یادتونه اون آخر هفته چقدر درس داشتم و من رو به تفرجگاه برده بودند..ولی حالا هووچ خبری نی..

عاقا ماجرای این تیتر میدونید چیه؟؟ماجرا از این قراره که من معمولا خیلی کم در جمع صحبتــ میکنم ولی وقتی به حرف بیام جملاتی به کار میبرم که یه جمعیتی رو به فکر میبره..به همین علت خونواده معتقدند که من کم میگم و گزیده میگم..یا به عبارتی کلا جملات قصار از خودم میگم..آخه یه جا خوندم:" اگر خاموش باشی تا دیگران تو را به سخن در آورند بهتر از آن است که سخن گویی و خاموشتــ کنند."

و امــــّا اصل ماجوررا..

چند وقتــ پیش یکی از دوستام هی از یکی دیگه سوال میپرسید که نمیشد واقعیت رو بهش گفت.برای همین اون شخص از صداقتــ دوری میکرد یهنی دروخ میگفتـــ

بعد دیگه خو دیدم دوستم خیلی داره سوال میپرسه و هعی به اون یکی دوستم میگه:"میدونم داری دروغ میگی و..."

اونجا بود که بهش گفتم:"خو گلم اگه از دروغ متنفری،سوالی نپرس که جواب دروغ بشنوی..والله"

این بود که دوستم لحظه ای به فکر رفته و دیگه سوالی نپرسید..

این هم از جملات قصار خودم..

سارا دخیخا با وبت چه کردی؟؟:-0معلومه کجایی؟؟الان حتما خیلی ها میگن چقدر به سارا گیر دادم..سارا خواهره نتیِ منه..ولی الان..هعیی..موفق بااشی دوستــ عزیز