وااااااااای خدااااااا چراااااااااااااااااااااا؟؟

چرا این اساتید دانشجو ها رو درکــ نمیکنند؟؟؟مگه ما آدم نیستیم .. مگه خودشون دانشجو نبودن..چرااا با ما اینکارا رو میکنند هان؟؟هان؟؟هان؟؟

آخه چراااا؟؟

هنوز سرما خورده ام..ولی فکر کنم در مراحل آخرشم..

رقیه آدرسی که واسم میذاشتی اشتب بود واسه همین فکر کردم حذفینیشخند.

سارا (جایی برای تنفس)خیلی بدی:( خوب آدم رو فراموش میکنی..خووووووب..باوشه..شمارتو ندارم..

اونقدر دلم از یه استاد پره..که میتونم بگم بیش از نیمی از دلایل گذاشتن این پستـــ اوشون بوده و بس

من فردا امتحان دارم..دعا بفرمایید بنده ی حقیر رو،لفطن!!مژه

وووی من اینجا چی کار میکنم ..برم امتحونم رو بخونم..