ضدحال یعنی امروزِ من..نگران

ضد حال یعنی واسه ی جمعه ات برنامه ریزی کنی تا خودتو واسه امتحانی که شمبه داری آماده کنی،بعد همون روز دعوتــ بشی به یه تفریحگــاهِ سالم..خنثی

عین یه جور دوراهی..دقیقا نمیدونی بری یا بخونی؟؟؟؟؟

اگه بخونی و نری..نمیشه..یه تفریحــه..مژه

اگه بری و نخونی..نمیشه..میانترمه..چشم

خو پس باید چه کنم؟؟؟؟متفکر

پس میرم و میخونم..

شیوه ی جدید مقابله با ضد حال..

بــا ما همراه باشید..نیشخند

بعدا نوشتــــ : نخوندم..نیشخندمژهنیشخند