یادمه پارسال توی چنین روزی،من عملیات یکی از درسام رو داشتم..

اون روز وقتی داشتم به گوشیم نگاه میکردم به دوستم گفته بودم:

من: "ص"چه باحال..امروز90/9/9..آخییییییی..قلب

ص: خو این کجاش باحاله؟؟امروز که تولدت نی؟؟متفکر

من: خو میدونی اگر امروز ازدواج کنی..سال99 میشه نهمین سالِ ازدواجتــ در روز 9 ماه نُهُم..خو همش 9 داره دیگه..جالب نی؟؟نیشخند

ص:چشم

من:ابله

هواشناسی:دلقک

همچین دانشجویی هستم..نیشخند