تصمیم جدید برای این بلاگ گرفتم..از خود راضی

تصمیمم اینه که کمی اینجا دردِ دل بنویسم و کمی حرفِ دل بگم..یول

دیگه حوصله ی دلنویسی و دلگویی و الهام گرفتن از عکس رو ندارم..خمیازه

تازشم نظرات هم تاییدی خواهد شد..مژه

این شروعی جدید است با سبکی جدید..عینکنیشخند

+سارا..چرا؟؟؟ جایی برای تنفستــ چی شده؟؟قهر

+آقای آریایی کجا؟؟کی بود که توی این پست از همه قول گرفت که وبهاشون رو حذف نکنند و باشند..و نرن..حالا شما کجا؟؟متفکر