چقدر حدیثــ کساء رو میشناسین؟؟

من که خودم تقریبا یه ساله که دربارش میدونم..ولی همین یه سال خعیلی چیزا ازش

گرفتم و اگر هم چیزی نگرفتم شاید به صلاحم نبوده..خوندنش آدمو آروم میکنه..متن اون یه داستانه که در واقع داره توضیح میده که ماجرای پنج تن آل عبا چه کسانی هستند و چرا حالا آل عبا و اینکه یاد کردن از این پیج تن چه ثوابی داره؟؟در کنار اون یه آرامش هم میده..به همتون پیشنهاد میکنم یه دور امتحانش کنید..توی مفاتیح هستــ..اگر هم آشنایی دارید بهم بگید بدونم تا حالا حاجت روا شدید؟؟

+حدیث کساء نظر کردم تا سایت دانشگام که 3روزه که خرابه درست شه ولی شاید باورتون نشه و شاید مسخره به نظر بیاد ولی درست شد..

+شمبه آخرشه..