+قبل از امتحان:

همه ی دانشجوها:خنثی..من:ابرو..

+موقع امتحان:

همه ی دانشجوها:ناراحتو یانگران..من:یول..

+بعد از امتحان:

من:نگران..

جمعی از دانشجوها:50%گریه..30%نگران..20%آخ..

.

.

اندکی بعد>> من: نیشخندای واای پس من قبول میشم..ابله

+من این یه کارم بلد نیستم..دانشجو ام من..ایشششــنیشخند

+صخره ی بعدی یکشمبه استــــ..

+همین الان که اینو مینویسم..یه گربه ای روی بومِ همسایه داره به بابی بدع نگاه میکنه..ابروچنـــد لحــظع ..بابی الان در آغوشِ منهنیشخند..