صخره سوم رو به قوه ی الاهی ناکُد کردم یهنی..خرااب نکردمهااااااا..چون به جواب نهایی رسیدم و فقط من به جواب رسیدم و هیشکی نرسید حس میکنم خراب کردم..:|

خو این عجیبه نی؟؟؟؟ شما چی فکر میکنید..وقتی هیشکی به جواب نرسه،و فقط خودتون برسین ..خو آدم ی جورری میشه؟؟؟هر چند هم درستون خوب بااشه..:(

هااان؟؟:-؟

فعلن ی روز روی این صخره استراحت میکنم..و خودم رو برای پرش از روی صخره چهارم،آماده کنم..این صخرهه خیلی واسه من و واسه ترمهای بعد رشتم مهمه..استادش با ما دوسته:دی..

شما دوستان دعا کنید..0:-)

+وااای کی از دریای درس نجات پیدا میکنم..بخدا دارم غرق میشم..