دوسِتان                                   دوسِتان

سلایــنیشخندـن!!

من همین الان در حالی با شما صوحبت میکنم که از روی صخره ی دوم هم تونستم به راحتی بپرم:->..اینقذه خووووبـــ بود..من که راضی بودم.. خدا که کمکم کرده..ایشالله استاد هم بزرگواری میکنه و نااز و شیک صحیح میکنه..0:-)

من زیاد نمیمونم..اومدم یه خبر از صخره ی دومم بهتـــون بدم و برم خودمو واسه صخره ی سوم آماده کنم..صخره ی سوم هیچ ربطی به رشتم نداره..ولی چرا میخونم الله اعلم..:-/+من دخیخا باید به این حالت برسم امروز..با این امتحاناتِ پشتِ سرِهم..:دی

+ملیحه قلمتــــ عالیه..هرچند توی کامنتام بهت بگم ولی جا داره از همینجا هم بهت بگم..معرکه ای دختر:-*

+فاطمه..:(