برای مواجهه با یه ریلکســعینکــینگـــ یه ماهه و خلاص از هرچی درس و مکتبــ باید هشت تا صخره رو پشتـــ سر بذارم..و من اولین صخره رو پشت سر گذاشتم و باید خودمو واسه صخره ی بعدی آماده کنم..

امتحان امروز خووبــ بود استاد همونطور که قولشو داده بود% 80سوالا همونایی بود که خودش گفتــ و اون %20 رو خارج از اونا بوود که با یه کمی تفکر و اطلاعاتــ شخصی جواب دادم و به لطفـــ خدا و تلاش خودم بخیر گذشـتـــ و حالا همه چی به کَرَم و قَلَم ِ استاد بستگی داره..

امـــّا صخره ای کع فردا باهاش باید روبه رو بشم،از صخره های مهم مربوط به رشتمه که امیدوارم با دعای شماها و کمک خدا و تلاشم خودم پرش خوبی از روی این صخره داشته بااشم..

+پرش از صخره رو دارین دیگه..خخخخــ:))..اونم منم احتمالا=))

+ممنون ملیحه که حواست بود و از امتحانم پرسیدی:-*

+امروز یکی از پسرا از استاد درباره ی یکی از سوالا سوالی پرسید و استادِ ما که از قراره معلوم روحانی هست دستش رو بر شونه ی دانشجو گذاشت و شروع کرد به پند و اندرز..عاغا پسره از کرده ی خودش پشیمون شد حتا:دی