بارها شده که برای تغییر کردنها و تغییر دادنها تلاش کنیم ولی وقتی به نتیجه نمیرسیم میگیم که حتما سرنوشت اینطور رقم زده..

باور غلطی به نظر میاد..آدمی باید تموم تلاشش رو بکنه تا به بهترین چیزایی که خودش از ته دلش میخواد دستـــ پیدا کنه و عدم رسیدن به نتیجه رو دستـــ تقدیر و سرنوشتـــ نسپاره..

سرنوشتـــ شاید معنای لغویش "هر آنچه بر سر نوشته شده استــ."باشه ولی سرنوشتــ رو با وجود اینکه نمیشه از سر نوشتــــ ولی میشه در انجام گرفتنِ اون تحولی ایجاد کرد..

شخصی از خدا پرسید:"اگر سرنوشت مرا نوشتی،چرا دعا کنم؟؟"

ندا آمد:"شاید نوشتم،هرچه دعا کرده باشد.."

شاید واقعا هم همینطور باشه..شاید هر چی که برای رسیدنش تلاش و دعا کنیم تا به اون برسیم سرنوشتـــ ماستــــ..

من (خجالت) به این باور رسیدم که من در بعضی مسائل چیزی که براش دعا کردم و از روی لجبازی خواهانش بودم نصیبم شده..مطمئنم این سرنوشتم نبود که خدا برام نوشته بود..توی این مسئله خدا نوشته بود که هرچی خودش خواستــــ..

مطمئنمــ..

موفق باشیــــد:)